CONCESSIONARI MERCEDES-BENZ
Publicada el 21/12/17


En aquest nou projecte, construït a la ciutat de Vic (Girona), s’ha pres com a punt de partida l’emplaçament i la relació de l’edifici amb l’entorn, una visible zona al costat de l’autovia C-17 i la C-25.

Aquesta construcció dóna resposta a les necessitats més bàsiques i funcionals de la multinacional Mercedes-Benz, amb un espai diàfan que elimina les barreres arquitectòniques i es fusiona perfectament amb l’exterior.

MÀXIMA SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
L’empresa Colomer- Rifà, responsable d’aquest projecte, està especialitzada en l’elaboració d’obres en els àmbits de l’arquitectura, l’enginyeria, l’urbanisme i el medi ambient. Amb la missió de crear un alt valor afegit, ha emfatitzat en els paràmetres d’habitabilitat i sostenibilitat, incorporant grans finestrals d’alta eficiència energètica amb vidres tèrmics de baixa emissivitat de Vidresif.

El vidre, sostingut amb una moderna perfileria d’alumini minimalista, és el principal protagonista d’aquest edifici, permetent una total transparència, lluminositat i nitidesa al seu interior.

Per tal d’afegir més prestacions al projecte, Vidresif ha proporcionat vidre aïllant d’alta qualitat, amb la màxima estanquitat tèrmica i acústica, complint amb les més rigoroses exigències de la normativa espanyola.

VEURE EL PROJECTE