VIDRESIF, vidre laminat, vidres proteccio solar, vidres aillament acustic, vidres aillament termic, vidres de seguretat, solucions tecniques en vidre
#p
EXPEDICIONS
I TRANSPORT
ESPECIAL
Servei integral: des del disseny
i suport tècnic fins al muntatge final

La màxima especialització ens ha empès a oferir un servei integral a tota la nostra activitat,
cobrint el servei d'expedicions amb un equip propi i amb una flota de camions
que permet el transport de vidres de grans dimensions fins a on requereixi el client.


A més, de gestionar i supervisar l´entrega d'altres projectes de difícil accés,
amb transport aeri, marítim i fins i tot transport en helicòpter en projectes d'extrema ubicació.