06/04/21

El vidre als equipaments corporatius i industrials

A l´igual que als hotels o als habitatges,
el vidre ha adquirit, al llarg dels anys,
un paper protagonista a l’arquitectura actual.

Llum solar, profunditat ambiental...

Seguir llegint