#p
Casa contenidor
Nous plantejaments arquitectònics amb potents resultats
ESTRUCTURA SÒLIDA I 100% SOSTENIBLE

La ràpida evolució del sector de la construcció possibilita noves solucions i infinites opcions estructurals, que proporcionen creativitat i personalitat als projectes. En aquest terreny, no busquem simplement un resultat resistent i de qualitat sinó que, a més, aporti un valor afegit a l'espai: sistemes amb un gran respecte al medi ambient, sostenibles, ecològics i eficients energèticament.

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

En aquest nou projecte situat a Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental, Catalunya), s'ha treballat a mida per aconseguir una estructura sòlida formada per contenidors marítims que, amb el tractament i les prestacions adequades, formen l'estructura idònia per a ser utilitzada en habitatges.

Aquesta casa contenidor és una opció real enfront de la construcció tradicional, i compta amb múltiples avantatges que potencien la seva singularitat: una ràpida construcció, execució i modularitat que permet obtenir els resultats desitjats pel client; una important reducció de despeses energètiques i de recursos que la converteixen en una casa 100% sostenible, a més de la reutilització de contenidors d'acer per a incorporar-los com a material estructural principal.

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones


Casa contenidor // Un projecte singular

Gustaman, especialista en tancaments d'alumini i acer inoxidable i responsable en executar la totalitat del projecte, ha optat per escollir aquest element reciclat com a base estructural, dotant-lo d'una intensa reforma i treball estètic que reforça les seves prestacions originals i el converteix en un espai amb tot tipus de comoditats.

Per aconseguir aquest resultat impecable, modern i lluminós, s'han realitzat una sèrie d'obertures en l'acer per tal d'instal·lar els diferents tancaments envidrats, els vidres dels quals han estat proporcionats per Vidresif. El model escollit per a aquest projecte és un vidre aïllant de la gamma TOTALSIF format per un laminat amb capa selectiva a l'exterior i un laminat d'alta seguretat P5A a l'interior.

Per les seves altes prestacions, aquest vidre aporta una molt notable eficiència energètica i una total protecció tèrmica, acústica i de seguretat, que consolida les característiques pures de l'obra, i afegeix prestacions addicionals al transformador resultat final.
ÚLTIMS PROJECTES