#p
INSTAL·LACIONS
AUXILIARS
La inversió que garanteix
el resultat

Les exigències de la transformació del vidre obliguen
a una gran inversió en sistemes de refrigeració amb:

Circuits tancats d'aigua, procés de residus amb separació de pols i reutilització de l'aigua,
grans instal·lacions de sitges i filtrats, tractament de osmosis, compressors,…


A més d'importants grups d'electricitat que garanteixin la capacitat per alimentar
totes aquestes grans instal·lacions de refrigeració, ventilació i neteja en continu
dels diferents processos productius.