#p
MANUFACTURA
fins a on la teva imaginació
vulgui arribar

Tenim la capacitat de realitzar qualsevol forma en tot tipus de vidre i acabat.

Les línies de mecanitzat estan a continuació de les línies de tall de grans dimensions, evitant així desplaçaments innecessaris i optimitzant el procés del acabat de cada comanda.

Tres línies de nova generació que realitzen qualsevol tipus de forma per al seu posterior mecanitzat (forats, formes especials, decapats, serigrafia,…).

UNA EXCLUSIVA LÍNIA VERTICAL RECTILÍNIA

capaç de realitzar qualsevol modificació i requeriment en les 4 cares, recentment instal·lada en les nostres instal·lacions i a Espanya.


UNA LÍNIA HORITZONTAL

per poder realitzar tot tipus d'acabats i formes.


UNA LÍNIA RECTILÍNIA BÀSICA

per cobrir les necessitats més comunes i de fàcil procediment.