#pLa contínua inversió en maquinaria d’última tecnologia i la constant investigació han convertit els nostres vidres Laminats en un referent nacional i internacional.

El vidre laminat és el resultat de la unió de dos o més plaques de vidre, intercalant entre elles una o més lamines de PVB (polivinil butiral). Aquest material combina les propietats específiques del vidre, com la transparència i la durabilitat, amb les del PVB, com són l’adherència al vidre, l’elasticitat, la resistència als impactes, i la protecció acústica i contra els rajos UV.

Els butirals ofereixen múltiples possibilitats de color, complint amb els actuals requeriments estètics i funcionals de disseny, a més d’afegir majors prestacions acústiques i tèrmiques.