#p
ESTÈTICA I CONTROL SOLAR

Ideals per a zones amb una gran exposició solar,
o espais on es requereixi un control sobre la il·luminació directa, com lluernaris i claraboies.

VIDRE AMB MASSA
DE COLOR

El model SOLARSIF és un vidre de massa de color creat mitjançant la incorporació d'òxids metàl·lics en la matèria prima durant el procés de fabricació.

La massa de color, que pot ser gris, bronze, blau o verd, redueix l'entrada de llum i el factor solar (raigs U.V).
Els vidres de color no permeten el pas de més del 39% de la calor radiat i eliminen el 53% de la llum ultraviolada que tant afecta els colors i textures del mobiliari i la decoració d'interiors.

El resultat és una perfecta combinació de protecció, estil i color en l'espai desitjat.

Es tracta d'un vidre molt absorbent i gairebé sempre s'ha de temprar.
Per ser més efectius, han de formar part d'un vidre aïllant.

RECOMANAT

És recomanat utilitzar-lo en tancaments on cal una determinada prestació en control solar o bé, com a eina de protecció (del mobiliari, per exemple).

VIDRE
REFLECTANT

El model SOLARSIF amb capa reflectant és un vidre amb una capa d'òxids, mitjançant un sistema de piròlisi, que aconsegueix un factor solar baix en reflectir la llum cap a l'exterior.

El vidre reflectant optimitza l'estalvi d'energia i, a més, redueix de forma important la quantitat de Sol que absorbeix l'espai, evitant possibles danys en el mobiliari i en la decoració. Per ser encara més efectius han de formar part d'un vidre aïllant.

RECOMANAT

És convenient per a llocs que requereixin un alt nivell de control solar com lluernaris i claraboies.

FITXES TÈCNIQUES


SOLARSIF
Vidre amb massa de color

SOLARSIF
Vidre reflectant


CATÁLEG I FITXES TÈCNIQUES

Ompli el següent formulari i expliqui’ns en que el podem ajudar.