#p
L'ORIGEN
DE LA NOSTRA ACTIVITAT

VIDRE AÏLLANT
BÀSIC

Conjunt format com a mínim per dos vidres, separats per una o més cambres d'aire, tancades i segellades hermèticament en tot el seu perímetre.

RECOMANAT

Per a qualsevol tancament de vidre que necessiti un mínim d'aïllament tèrmic i complir les exigències mínimes del CTE.

VIDRE AÏLLANT
AMB GAS

La substitució, en vidre aïllant, de l'aire de la cambra (mínim 12 mm) per gas tèrmic permet augmentar el nivell d'aïllament tèrmic del tancament.

RECOMANAT

Per millorar les prestacions tèrmiques en qualsevol vidre aïllant.

FITXES TÈCNIQUES


VIDRESIF
Vidre aïllant bàsic

VIDRESIF
Vidre aïllant amb gas


SUPORT TÈCNIC
NEWSLETTER
CATÁLEG I FITXES TÈCNIQUES

Ompli el següent formulari i expliqui’ns en que el podem ajudar.ÚLTIMS PROJECTES