4 LÍNIES DE TALL

Tres línies de tall automàtiques, dues per a vidre laminat i una per a monolític
amb sistema d'emmagatzematge i càrrega intel·ligent.
A més d'una línia manual que permet el tall de vidre laminat i monolític.

En les nostres 4 línies de tall podem tallar vidre monolític o laminat de fins a 6 metres lineals, amb sistema de decapatge automàtic per a capes magnetrónicas d'alt rendiment.

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones
vidresif-vidrios-grandes-dimensiones