DUES LÍNIES DE VIDRE AÏLLANT

per a vidres fins a

6.000 x 3.210mm

Línia de 6x3,2m fins a 2.400 Kg.

Línia de 6x3,2m fins a 1.500 Kg.

La nostra visió des de 1994, és la total especialització en vidres tècnics i de gran dimensió que aportin les més altes prestacions, per a respondre a les màximes exigències tècniques i estètiques

VIDRE AÏLLANT
DE GRANS
DIMENSIONS

Podem fabricar de manera automàtica unitats de vidre aïllant
de fins a 6.000 x 3.210mm de grandària màxima i de 2.400 Kg de pes per unitat.
Gruix de vidre fins a 100 mm, permetent-nos composicions especials de triple envidrament i altres composicions especials.

VIDRE AÏLLANT
BÀSIC

Vidres aïllants amb cambres
de 6-8-10-12-14-16-18-20-24,
a Vidresif només utilitzem silicona com a segon segellant.

VIDRE AÏLLANT
AMB PRESTACIONS
ESPECIALS

Vidres reflectors: pirolítics i magnetrònics
Vidres de baixa emissivitat magnetrònics
Vidres de capa selectiva

Vidres de seguretat
Física - antiagressió - antibales
Baranes, trepitjables, tancaments especials per a piscines, aquaris,…

VIDRE AÏLLANT
ESPECIAL

Injectem gas automàticament en la línia durant el seu procés.
Per a vidres que requereixen potenciar més les seves prestacions tèrmiques
Vidres decalats: 1, 2, 3 o 4 costats
Vidres amb formes geomètriques complexes
Vidres amb vàlvula d'equilibrat.

VIDRE AÏLLANT AMB
SISTEMES DE SILICONA
ESTRUCTURAL

Façanes singulars: Intercalats especials i amb vidre estructural.
Perfileries minimalistes