NOVES INSTAL·LACIONS CORPORATIVES

Vidres tècnics i de gran dimensió en color negre amb les més altes prestacions
en l'aïllament acústic, tèrmic i protecció solar.

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones
vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

DISSENY,
EFICIÈNCIA
I BENESTAR LABORAL

Les noves instal·lacions recullen l'última tendència en equipaments corporatius.
Una moderna construcció eficient energèticament amb amplis espais envidrats.


Vidresif, sota la direcció de firma industrial Solduct, ha realitzat les diferents composicions de vidre d'altes prestacions. Vidres tècnics i de gran dimensió en color negre amb les més altes prestacions en l'aïllament acústic, tèrmic i protecció solar.

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones
vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

Triple envidrament
amb gas Argó.

Vidres que combinen 3 capes per a obtenir un alt rendiment en aïllament tèrmic i protecció solar.
Una capa SolarSIF i dues cares baix emissius KSIF.
U = 0,6 w/m²/k

Finestrals fixos
La composició general és:
SolarSIF Solar Grey 20 8T / 16 Argó / KSIF 6 termoendurit / 16 Argó / KSIF 66 PVB acústic 0.63 mm


vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

Finestres practicables:
La composició general és:
SolarSIF Solar Grey 20 8T / 16 Argó / KSIF 6 termoendurit / 16 Argó / KSIF 44 PVB acústic 0.63 mm


vidresif-vidrios-grandes-dimensiones
vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

La capa del vidre exterior d'alta reflexió permet donar homogeneïtat al llarg dels diferents murs cortina, unificant els passos de forjat, opacs en vidre lacat de color negre, i les zones de visió. La composició del vidre aïllant per a aquestes zones és:
SolarSIF Solar Grey 20 8T / 16 Argó / KSIF 6 termoendurit / 16 Argó / Lacobel 8502 T Deep Black 6 mm

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

Claraboies

Mateixes prestacions que la resta de vidres, amb una composició estructural més resistent:
SolarSIF Solar Grey 20 8T6T.2 / 16 Argó / KSIF 6 termoendurit / 16 Argó / KSIF 66 PVB acústic 0.63 mm

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones
vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

Industriel:
Solduct