vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

Aparto Pallars Student

Barcelona

La nova residència firmada per Batlleiroig Arquitectura

APARTO és la nova residència d'estudiants que compta amb 673 habitacions, situada en el 22@ de Barcelona. Un complex autosuficient, dissenyat pel prestigiós estudi Batlleiroig, que potencia la vida en comunitat i el contacte amb els espais verds, dos objectius clau aconseguits a través dels diferents envidraments tècnics en les façanes exteriors i interiors.

El complex s'estructura en quatre grans ales unides mitjançant un sòcol de menor altura que discorre al llarg del carrer Pallars, sobre el qual se situa una gran terrassa comunitària amb una piscina de 44 m de llarg. L'organització volumètrica origina tres patis en planta baixa, de manera que totes les habitacions compten amb vista a espais exteriors i en contacte amb la vegetació.

Salut i Benestar

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

Batlleiroig, fermament conscient del compromís amb el medi ambient, ha realitzat un disseny i una construcció orientats a aconseguir un edifici sostenible, eficient i confortable per als seus usuaris.
La residència Pallars preveu obtenir el certificat de sostenibilitat LLEGIU Platinum, així com una qualificació WELL Gold, que certifica els espais que impacten positivament en la salut i el benestar dels ocupants.


La nova residència compta amb ambients acollidors i d'escala domèstica en els quals materials com a formigó, fustes, terratzo, tèxtils i elements naturals ajuden a crear un ambient continu i equilibrat. Sobre una base neutral de tonalitats pastel i textures càlides que brinden atemporalitat, versatilitat i harmonia, destaquen elements puntuals de colors vibrants que aporten diversitat i ajuden a la identificació dels diferents ambients. En tot el projecte es promou la biofilia, de manera que en qualsevol punt del projecte es tingui contacte amb la vegetació, millorant el confort i benestar de la comunitat estudiantil.

Vidres de capa selectiva KSIFsuperplus

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

Vidresif en col·laboració amb l'empresa Tallers Inox, ha realitzat els diferents vidres tècnics de l'edifici. Vidres de capa selectiva, que aporten les màximes prestacions d'aïllament, a més de seguretat física en els dos costats.
Descripció: KSIFsuperplus SN70S 66.1 /14/ 55.2


Un espai per a compartir i viure

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

Amb una superfície total de 26.000 metres quadrats, la residència té una gran varietat d'instal·lacions; entre elles més de 3.000 metres quadrats exteriors, amb una piscina de més de quaranta metres de longitud, una terrassa en el terrat amb jardí, i dos jardins més.
També disposa d'instal·lacions esportives a l'aire lliure, com a pistes de bàsquet i futbol, i un amfiteatre que pot albergar presentacions, concerts, o vetllades nocturnes de cinema. Pel que fa a l'interior de l'edifici, més de 2.000 metres quadrats estan dedicats a espais comuns, amb gimnàs, sales de ioga, de cinema, d'estudi, un teatre, zones de joc i un bar.


vidresif-vidrios-grandes-dimensiones
vidresif-vidrios-grandes-dimensiones
vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

Industrial:
Talleres Inox