Clínica Onyar

UN BUIT
UN ARBRE

Durant molt de temps, el solar ha estat una finestra cap a la discreta natura urbana de la petita devesa a lleres del riu Onyar, presidida per la solitària imatge d’un gran arbre que ha procurat fer-se el seu lloc dins la incansable i persistent ciutat.

En la voluntat de mantenir l’arbre, l’Edifici s’idea com una capçalera suspesa respecte el terra, corresponent a les 3 plantes pis, provocada pel buit i endarreriment de la planta baixa i la planta altell, suportada per un tronc imaginari.

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

Nou Edifici de Consultes Externes de Clínica Onyar

Dins el buit que la Clínica Onyar disposava per completar el seu conjunt i tancar l’illa urbana on s’emplaça, ha estat construït un petit edifici entre mitgeres que allotja les noves Consultes externes del centre, alhora que troba la seva nova entrada, oberta a la ciutat de Girona.

Del Projecte dut a terme per l’estudi m+p, arquitectures, en resulta l’edifici de nova construcció de 585,55m² de superfície construïda interior, distribuïts en 5 plantes (PB+P. Altell + 3 plantes). Destaca la seva implantació urbana mitjançant la integració vers l’entorn natural, en aquest cas amb la propera capçalera d’un gran arbre, fugint de semblances amb les edificacions veïnes d’usos i tipologies diferenciades.

L’empresa Vila Subirós Constructor S.L. de Sant Feliu de Guíxols, ha estat l’encarregada de la construcció de l’Edifici.

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones

La Façana

Atenent a la voluntat de l’arbre, l’edifici construeix la seva capçalera amb una doble pell d’acer inoxidable i vidre. Aquesta envolupant busca la integració mitjançant l’adopció de mecanismes de mimesi, ja sigui pel reflex sobre ambdós materials, recollint cromàticament els tons estacionals canviants i dominants del seu entorn, o per les ombres projectades en la juxtaposició dels dos sistemes, donant profunditat i complexitat.


S’afegeix al conjunt un cert simbolisme en la voluntat d’integració, amb l’ús d’un patró vegetal re dibuixat alhora de conformar la gelosia d’acer inoxidable.


vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones
El Vidre,
integració natural i color


La materialització del concepte d’aquesta capçalera ha estat possible gràcies al vidre KSIFsuperplus, format per un vidre de capa selectiva SunGuard SN 40/23 de 8 mm trempat a l’exterior, cambra d’aire de 12 mm i un vidre laminat 66.1 a l’interior.
Vidre tècnic dotat amb aïllament tèrmic i control solar, d’una transmissió lluminosa del 37%, un factor solar del 21% i una transmitància tèrmica de Ug:1,5w/m2K.
Muntat sobre un sistema de mur cortina de perfileria oculta.

Castelló-Metall, Metal.liques La Selva S.L. (CAS) ha estat l’industrial encarregat del muntatge global del sistema de façana.

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones vidresif-vidrios-grandes-dimensiones
SOBRE ELS ARQUITECTES

m+p, arquitectures, és un petit estudi d’Arquitectura, format pels arquitectes Marta Elias i Balaguer (Barcelona 1969) i Pau Cobo i Valién (Barcelona 1967), en col.laboració des de l’any 2003.

Una aproximació més detallada a aquest estudi permet descobrir el resultat senzill, íntim i personal de les seves obres, on l’Arquitectura, rau tant en el Lloc, entès com el primer conjunt de factors condicionants de qualsevol intervenció a plantejar, en les persones, usuaris principals del programa funcional, així com en els materials que la construeixen, buscant a través de llurs relacions el dibuixat i conformació de l’espai habitable; de Nou el Lloc.

vidresif-vidrios-grandes-dimensiones Casa “Galliner” Fornells - Es Mercadal (Menorca) 2015/2016

L’estudi aquests anys ha treballat en projectes d’obra nova, reformes i rehabilitacions, urbanisme a petita escala, i de paisatge.

Des del 2008, dedica una part important de la seva feina també a reformes i ampliacions d’arquitectura sanitària.

Plaça Ausiàs March, 1 pl. 4ª D-3 08195 Sant Cugat del Vallès
Telfs.: +34 637 06 80 36 (P) / +34 663 81 17 88 (M) / +34 93 529 86 19
despatx@mparquitectures.com


ÚLTIMS PROJECTESUtilizamos cookies analíticas, técnicas, propias y de terceros para ofrecer un servicio de gran utilidad y evaluar el rendimiento del mismo con el fin de mejorar tu experiencia como usuario. Puede usted aceptar estas cookies haciendo clic en “Aceptar y seguir navegando” o si desea más información haciendo clic en “Más información”.