La innovació del vidre extra-clar. La revolució del vidre.
Publicada el 06/03/18


Vidresif presenta, a través de l’esglaó LSIF trepitjable i antilliscant extraclar de 60mm de gruix, una mostra de la gran capacitat de producció i resolució tècnica dels seus vidres extra-clars.

Extraclar és la resposta a les noves exigències i tendències de mercat. Una escala, una façana o qualsevol altre requeriment … amb aquest innovador concepte Vidresif garanteix els millors resultats arquitectònics.

CARACTERÍSTIQUES:
– Laminat compost per 4 vidres extraclaros de 15 mm i un butiral de 0,76 mm entre cada un ells.
– A la cara exterior del primer vidre s’han incorporat unes bandes antilliscants.
– Alt nivell de resistència estructural per respondre a les exigències del sistema de subjecció.