GRAN ACOLLIDA DE LA JORNADA TÈCNICA DE VIDRESIF
Publicada el 20/09/17

Vidresif Jornades Tècniques COAC Girona

Ahir, 19 de setembre, va tenir lloc la Jornada Tècnica de Vidresif a les modernes instal·lacions del Col·legi d’Arquitectes de la Demarcació de Girona, situades a la plaça de la majestuosa catedral de la ciutat.

Amb la ponència de l’arquitecte Agustí Bulbena, Director Tècnic i de Qualitat de Vidresif, la jornada va iniciar-se a les 13h, amb una formació tècnica sobre l’elecció del vidre que va possibilitar comprendre les múltiples solucions existents en tancaments de vidre.

L’evolució de les construccions amb vidre i les grans possibilitats que aquest ofereix, ha permès a Vidresif ampliar el seu mercat i resoldre els requeriments més complicats. Aquests, es van poder exemplificar perfectament amb els recursos visuals que va presentar l’Agustí, que van servir per il·lustrar el canvi que ha realitzat el sector.

L’arquitecte, tot i explicar la gran varietat de possibilitats existents, des de les més complicades i cares fins les més senzilles, va remarcar la importància de decantar-se per aquella que resolgui els requeriments de l’obra i del client, en funció de la ubicació i les necessitats del mateix: aïllament tèrmic, acústic, protecció solar, seguretat anti-bala, anti-trencament… Tal i com va comentar, “allò més car no és allò més efectiu”: s’han de tenir en compte tots els factors de la construcció i les prioritats del client.

Degut al tarannà dels assistents, tots ells arquitectes, es van comentar aspectes tècnics molt útils pel procés constructiu: des de la importància d’un bon segellat per a aconseguir tancaments eficaços, com la necessitat de treballar amb industrials i partners professionals i amb experiència en el sector, per tal que les possibilitats dels tancaments en vidre es potenciïn i no es minimitzin.

A cadascun dels assistents, es va entregar un díptic informatiu de la jornada, juntament amb un USB que contenia diferents arxius: el contingut de la ponència en format pdf, documents corporatius de Vidresif i una sèrie de fitxes tècniques amb eines per a realitzar càlculs sobre dimensions, composicions, nivells d’aïllament, etc. Aquests documents es van facilitar per tal de complementar la informació que van rebre els assistents, així com per millorar l’experiència global de la jornada.

La Sala Rafael Masó, on es va desenvolupar la ponència, va resultar la ubicació idònia en quant a capacitat, aïllament i prestacions audiovisual, doncs va permetre la perfecta reproducció de so i imatge per la ponència.

A les 14:30h, tots els assistents van poder gaudir d’un refrigeri a peu dret i d’un servei de barra lliure al hall del COAC. Després d’una intensa i fructuosa sessió, la post-ponència va promoure un natural i informal networking entre professionals, els quals comentaven entre ells tots els aspectes mencionats a la formació, i es van mostrar molt interessats en resoldre dubtes, personalment, amb l’Agustí, que els va rebre encantat.

El poder de convocatòria ha estat un dels més alts de les jornades organitzades pel COAC, amb més de 30 assistents. Així doncs, el resultat ha estat molt satisfactori, tant per part de Vidresif, que ha complert tots els objectius marcats, com pels assistents, que han respost molt positivament a la jornada.