NOVA PUBLICACIÓ: VÍTREA I NOVOPERFIL
Publicada el 17/01/18

premsa prensa
Interempresas és, des de 1992, la capçalera de referència dels més importants sectors industrials. Amb una distribució mixta: en paper i en versió digital, Interempresas aconsegueix una amplíssima difusió i una extraordinària segmentació sectorial.

Vidresif ha estat reconeguda en les seves publicacions en diferents ocasions, tant a la revista Vítrea com a Novoperfil.

Vítrea, és una revista tècnica del sector del vidre pla per a la construcció i tancaments envidrats, que compta amb quatre edicions anuals. En les seves tres últimes publicacions, 76, 77 i 78, han recollit informació sobre el grup industrial, tant a nivell corporatiu, com amb el seu projecte Vitrvm a Bogotà.

DESCARREGAR Nº 76: Vidresif, reflex d’innovació, qualitat i compromís.
DESCARREGAR Nº 77: Vidresif, amb els més alts estàndards de qualitat.
DESCARREGAR Nº 78: Vitrvm, la nova icona urbà de Bogotà.

A més, Novoperfil, revista tècnica de contingut altament professional dedicada íntegrament al món dels tancaments, ha destacat el treball de Vidresif en el projecte Sa Torre a Mallorca.

DESCARREGAR Nº 286: Vidresif presenta “SA TORRE”, un nou projecte a Mallorca.

Vidresif agraeix aquestes esmentes en els reconeguts mitjans i grups editorials, que avalen i donen suport al treball de l’empresa industrial en totes les seves actuacions.